Dassenburcht Monnikenberg week gemonitord

(11 november 2019)

Naar aanleiding van de vondst van de dassenburcht in Monnikenberg heeft de provincie Noord-Holland maatregelen genomen om de eventueel aanwezige das naar veilig leefgebied te leiden. Een week monitoren laat (tot nu toe) zien dat de dassenburcht op Anna’s Hoeve niet bewoond is.

Er is een rastervoorziening om de burcht geplaatst waar een das niet overheen kan klimmen of onderdoor kan kruipen. Het is een fijnmazig raster met luikjes die maar naar één kant open kunnen: de das kan dus naar buiten lopen maar kan niet terug naar binnen. Zodra de das op zoek gaat naar voedsel, loopt hij vanzelf het werkgebied uit. In het gebied buiten de hekken (dus buiten het werkgebied van BAM) zijn voldoende dassenburchten aanwezig om een nieuw onderkomen te vinden.

Dassenburcht

De rastervoorziening om de eventueel aanwezige das in veiligheid te brengen was op maandag 4 november klaar. De ecoloog heeft sindsdien de activiteiten in en rond de dassenburcht gemonitord. In de afgelopen week zijn er geen dassen of dassensporen aangetroffen, en ook geen sporen van bewoning of nestmateriaal. Dit geeft reden om aan te nemen dat de burcht niet bewoond is.

De voorziening blijft staan tot de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord toestemming geeft om de burcht te verwijderen.