Sectoren bespreken beleidsregel stikstof

(27 november 2019)

Vertegenwoordigers van verschillende sectoren waren op 27 november 2019 in Haarlem aanwezig bij een bijeenkomst over de beleidsregel stikstof.

Gedeputeerde Esther Rommel: “De komende 2 weken worden er belangrijke besluiten genomen over de aanpak van de stikstofproblematiek. Het is heel waardevol dat veel vertegenwoordigers van onder andere de agrarische sector, VNO-NCW, Milieufederatie, Landschap Noord-Holland en het Havenbedrijf een bijdrage leveren aan dit proces en dat zij ook van elkaar horen welke vragen er zijn.”

Natuurgebied

Uiterlijk 10 december 2019 stellen Gedeputeerde Staten de beleidsregel vast.  

Esther Rommel: “Vergunningen verlenen, behoud en herstel van de natuur. Daar gaat het nu vooral om. De beleidsregel is enorm belangrijk. Als we die hebben, dan kunnen we verder.”

Op dinsdag 3 december 2019 worden de mogelijke aanpassingen voor de beleidsregel besproken met een groot aantal afgevaardigden van diverse sectoren. Op 11 december 2019 vindt een startbijeenkomst plaats waar de provincie met belanghebbenden de gebiedsgerichte aanpak bespreekt.