Terugblik participatieavond HOV station Beverwijk

(18 november 2019)

Op woensdag 13 november organiseerde de provincie Noord-Holland samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk een participatiebijeenkomst over de aanleg van 2 nieuwe busbanen tussen Beverwijk en Velsen én een voet-/fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse. Ruim 70 geïnteresseerden waren aanwezig om mee te denken.

Meedenken

Na een korte toelichting van projectmanager Adrie van Hoekelen gingen de bewoners in groepjes uiteen om te praten over 2 thema’s:
- de sociale veiligheid van de voet-/fietsonderdoorgang;
- de fietsroutering.

Met tekeningen en situatieschetsen werden de bewoners meegenomen in de plannen en konden ze meedenken over de inrichting van de directe omgeving van de onderdoorgang. Ook zijn wensen verzameld over de inrichting van het groen en de fietsverbinding tussen Velsen-Noord en Beverwijk. Bij het thema sociale veiligheid werden suggesties genoemd zoals een goede verlichting, vrij doorzicht van de onderdoorgang en cameratoezicht. Bij het thema over de fietsroutering kon meegedacht worden over de routing van het toekomstige fietsverkeer in Velsen-Noord en de herinrichting van de kruising Wijkerstraatweg-Wijkeroogstraat.

terugblik participatieavond HOV station in Beverwijk

Uit de discussies en onderlinge gesprekken kwam onder andere naar voren dat er rekening gehouden moet worden met het gegeven dat fietsers altijd via de kortste route fietsen en ze dus niet door drukke straten zoals de Wijkerstraatweg geleid moeten worden. De aanwezigen gaven ook suggesties voor een doorfietsroute aan de buitenzijde van Velsen-Noord. Een andere suggestie voor een doorfietsroute was via de Wijkeroogstraat, een vrijliggend fietspad langs de Wijkermeerweg, de Pieter Janszstraat en een vrijliggend fietspad langs de Concordiastraat. Ondanks dat deze route wat langer is, werd gesteld dat deze net zo snel kan zijn als een route dwars door het drukkere deel van Velsen-Noord, vanwege lange rechte stukken en weinig obstakels.

De gemeente Velsen organiseert meerdere bijeenkomsten over dit thema, waarbij bewoners verder kunnen meedenken over de toekomstige fietsroutes en de herinrichting van de kruising Wijkerstraatweg-Wijkeroogstraat in Velsen-Noord. Bewoners ontvangen hierover nog een aparte uitnodiging van de gemeente Velsen.

Vervolg

De komende tijd gebruikt de provincie om te komen tot een voorlopig ontwerp. De opgehaalde wensen en opmerkingen worden hierbij beoordeeld en indien mogelijk meegenomen. Het voorlopig ontwerp is begin 2020 gereed en wordt dan ter goedkeuring voorgelegd aan de College’s van B&W van Velsen en Beverwijk. Vervolgens wordt het ter inzage gelegd en zal een inloopavond worden georganiseerd.

Meer informatie

Voor vragen over de plannen en/of de participatiebijeenkomst kunt u bellen naar het Servicepunt provincie Noord-Holland via 0800 - 0200 600 (gratis).