Fortwachterswoning Fort bij Penningsveer hersteld

(17 oktober 2019)

De gerestaureerde fortwachterswoning van Fort bij Penningsveer in de gemeente Haarlemmermeer is op donderdag 17 oktober door gedeputeerde Zita Pels feestelijk geopend. Dit fort maakt onderdeel uit van het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam, waar de provincie Noord-Holland medeverantwoordelijk voor is.

Fortwachterswoning van Penningsveer

In de fortwachterswoning woonde vroeger de beheerder van het fort. Hij bewaakte het fort en verrichtte het noodzakelijk onderhoud. Fortwachterswoningen waren vaak de eerste gebouwen op een fortterrein, van daaruit werd de bouw van het fort begeleid. Ook nu woont de fortwachter in de gerestaureerde woning.

Maatschappelijke doelstelling

"De provincie zet zich in voor behoud en gebruik van cultureel erfgoed. Dat doen we samen met de vele eigenaren, bewoners en gebruikers van deze monumenten. Ook vrijwilligers zijn daarbij heel belangrijk. Het fort bij Penningsveer is daar een mooi voorbeeld van. Het is alweer ruim 34 jaar geleden dat de stichting Fort Penningsveer met haar vele vrijwilligers begon aan het opknappen van dit fort. Mede dankzij hen vieren wij nu dat ook de fortwachterswoning is gerestaureerd," aldus gedeputeerde cultuur Zita Pels. De stichting fort Penningsveer richt zich bij haar activiteiten in het bijzonder op mensen die, sociaal gezien, extra ondersteuning nodig hebben. Naast de groepsaccommodaties bevinden zich op het fortterrein ook verschillende bedrijfsruimten voor mensen met een krappe beurs.

UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam is aangelegd tussen 1880 en 1914. Naast Fort bij Penningsveer bestaat de Stelling van Amsterdam uit nog 41 forten, 4 batterijen en een groot aantal dijken en sluizen. Het is een 135 kilometer lange verdedigingslinie, liggend op een afstand van 15 tot 20 kilometer van Amsterdam, Het idee was dat het leger, de regering en het staatshoofd zich bij een aanval op Nederland, binnen de ring zouden terugtrekken. Vanwege zijn bijzondere watermanagementsysteem, het strategische landschap eromheen en de militaire werken heeft de Stelling van Amsterdam sinds 1996 de status van UNESCO Werelderfgoed. Meer informatie is te vinden op de website van de Stelling van Amsterdam.