Gedeputeerde Tekin ontvangt petitie bomenkap

(17 oktober 2019)

Wethouder Wolthers van de gemeente Hilversum heeft de petitie tegen de bomenkap in Hilversum op 17 oktober aan gedeputeerde Tekin overhandigd.

Bomenkap in Hilversum

Tekin toont begrip: “Mensen maken zich terecht zorgen als er zo veel bomen gekapt worden. Daarom planten we zo veel mogelijk bomen in hetzelfde gebied terug.”
 
De onderzoeken die aan het provinciaal inpassingsplan ten grondslag liggen, zijn rechtsgeldig. Dat geldt ook voor de vergunningen, ontheffingen en de kapmeldingen die zijn gedaan. De aanleg van de busbaan én het verleggen van de Weg over Anna’s Hoeve hebben geen stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden tot gevolg. Tekin: “De omliggende Natura 2000-gebieden liggen daarvoor eenvoudigweg op een té grote afstand van het plangebied.”

Vooruitlopend op de kap zijn in de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg mitigerende en compenserende maatregelen genomen om flora en fauna in het gebied te beschermen. Tekin: “Ook de rechter heeft bevestigd dat er voldoende maatregelen zijn genomen.”