Kappen en herplanten van bomen op de Amsterdamseweg (N202) in Velsen-Zuid

(23 oktober 2019)

De provincie Noord-Holland kapt en herplant tussen 4 november en 28 december 2019 bomen aan de Amsterdamseweg (N202) in Velsen-Zuid. Dit gebeurt vanwege (verkeers)veiligheid en een nieuw bomenplan.

Aan de N202 staan tussen hectometerpaal 0,5 en hectometerpaal 6,4 90 bomen die ziek of dood zijn. Deze bomen vormen een gevaar voor de (verkeers)veiligheid en worden daarom gekapt. Daarnaast worden in totaal 676 bomen herplant op 8 verschillende locaties. Niet alle grond is op dit moment geschikt voor de nieuwe bomen, daarom wordt ongeschikte grond eerst vervangen door nieuwe grond.

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur en er wordt gewerkt in 3 fases:
Fase 1 – Bomenkap: 4 november tot en met 8 november 2019
Fase 2 – Grondverbetering: 4 november tot en met 22 november 2019
Fase 3 – Nieuwe bomen planten: 18 november tot en met 27 december 2019

Hinder

Weggebruikers kunnen enige verkeershinder ervaren. Tijdens de werkzaamheden is 1 rijbaan afgesloten voor het verkeer en wordt het verkeer begeleid door verkeersregelaars. Daarnaast geldt op de N202 een snelheidsbeperking in beide richtingen van 30 kilometer per uur.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden worden ook geplaatst op onze website www.gebiedscontractkennemerland.nl en zijn te volgen via Twitter (@ProvincieNH). 

Uitgelicht