Provincie in gesprek met grondeigenaren Oostelijke Vechtplassen

(11 oktober 2019)

De provincie verkent de komende jaren samen met bijna 500 grondeigenaren met grond binnen begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) de mogelijkheden om hun percelen om te vormen naar natuur. Het uitbreiden van de natuur is belangrijk voor de bescherming en ontwikkeling van de waardevolle laagveennatuur in het Vechtplassenbied.

Nat schraalland

Omdat de beoogde natuuropgave veel impact heeft op de grondeigenaren, wordt tijdens persoonlijke gesprekken gezocht naar maatwerkoplossingen. Zo wordt per perceel gekeken welke mogelijkheden er zijn om de natuurdoelen te realiseren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld (een deel van) hun perceel verkopen of zelf, tegen een vergoeding, natuur ontwikkelen. Ook wordt bekeken of hobbyboeren, binnen redelijke grenzen, bijvoorbeeld toch hun vee kunnen houden.

Extra gesprekken

De betreffende grondeigenaren zijn eerder dit jaar persoonlijk geïnformeerd. Aanvullend kan een extra afspraak met 1 van de projectleiders worden ingepland via secretariaat_ovp@noord-holland.nl of kunnen betrokken hulp inwinnen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon (Cornelis van Diest, 06-20136026).

Kijk voor meer informatie op de pagina over Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN).