Provincie wil kansen smart mobility benutten

(21 oktober 2019)

Vlieg jij in 2050 met een drone door Noord-Holland? Wanneer kunnen zelfrijdende auto’s de weg op? Kan jouw Ford straks met een Ferrari communiceren? Zo maar een greep uit de thema’s van het Congres Connected Cars en Data, donderdag 17 oktober in Haarlem.

Congres Connected Cars over smart mobility

De provincie Noord-Holland werkt samen met andere overheden, kennisinstituten en het bedrijfsleven om zich voor te bereiden op de toekomst en kansen voor smart mobility optimaal te benutten.

Grote opgave voor mobiliteit

Het is druk op de Noord-Hollandse wegen en vaarwegen en die drukte neemt de komende jaren alleen maar toe. In Noord-Holland worden tot 2040 250.000 woningen bijgebouwd. Dat is 3 keer het huidige Haarlem. Tegelijkertijd liggen er de duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen. Dit heeft grote consequenties voor mobiliteit. 

Gedeputeerde Mobiliteit Adnan Tekin: “Smart mobility kan ons helpen bij deze opgave. Door slim gebruik te maken van digitalisering en beschikbare data zorgt de provincie ervoor dat al het verkeer veilig met elkaar en met de infrastructuur kan communiceren. Hierdoor blijft Noord-Holland ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar. Dat kunnen we niet alleen. Dat doen we samen met het bedrijfsleven en de autobranche.”

Een meetstation op wielen

Op de weg is nu zo’n 7% een 'connected car'. Dat is een auto met allerlei innovatieve sensoren, verbonden met internet. Denk aan regensensoren of lichtsensoren die ruitenwissers of lampen inschakelen. Zulke sensoren leveren veel data op. De provincie onderzoekt de komende maanden samen met marktpartijen of deze data kan helpen om wegen veiliger te maken.

Op de wegen rondom Schiphol heeft de provincie inmiddels 13 kruispunten ingericht met intelligente verkeerslichten, zogenaamde iVRI’s. Deze verkeerslichten kunnen aankomend verkeer herkennen en met het verkeer communiceren. Zo zorgt de provincie ervoor dat de infrastructuur ook slimmer wordt en data beschikbaar heeft.

Nieuwe rol voor autobranche

“De provincie Noord-Holland is ver op weg met zulk onderzoek en het inzetten van slimme data”, zegt Joost Vantomme, smart mobility director van de European Automobile Manufacturers Association (ACEA). “Het is aan ons - de autobranche én de wegbeheerder - om ervoor te zorgen dat verschillende merken optimaal met elkaar én met slimme infrastructuur kunnen communiceren.”