Statenleden bezoeken Amsterdam Wetlands

(10 oktober 2019)

Statenleden van de Commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid brachten deze week een bezoek aan Amsterdam Wetlands. Terreinbeherende Organisaties (TBO) organiseerden dit werkbezoek om Statenleden te informeren over hun activiteiten. Ook vroegen zij aandacht voor het thema recreatie in natuur.

TBO voorzitter Petra Schut heette de Statenleden welkom in het beheerkantoor Twiske. Salina Verhoeven, projectleider van Amsterdam Wetlands informeerde Statenleden vervolgens over de ontwikkeling van Amsterdam Wetlands, een aaneengesloten natuurgebied van 12.000 hectare.

Recreatie

Terreinbeheerders namen Statenleden mee in de Wetlands en lieten hen het kennemergatstrand en de zorgboerderij De Marsen zien. 

Werkbezoek ps Wetlands


Groeiend veen

Tijdens een vaartocht lieten terreinbeheerders Statenleden zien wat er gebeurt om bodemdaling in de veenweidegebieden te stoppen. Het tegengaan van bodemdaling is van belang omdat bodemdaling bijdraagt aan de uitstoot van CO2 en het een negatief effect heeft op waterkwaliteit. Statenleden zagen bij het project Ilperveld met eigen ogen hoe de bodemdaling in veenweidegebieden wordt aangepakt en het veen daar weer moet gaan groeien.  

Werkbezoek ps Wetlands

Provinciale Staten nemen besluiten over natuur- en recreatiebeheer. De uitvoering hiervan gebeurt door een groot aantal natuur- en recreatieorganisaties in Noord-Holland. Deze zogenoemde Terreinbeherende Organisaties (TBO’s), zoals Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, PWN en IVN werken nauw samen.