Stuurgroep bespreekt samenwerking

(22 oktober 2019)

Op 18 oktober 2019 heeft de Stuurgroep gesproken over de samenwerkingsovereenkomst die op 31 december 2019 verloopt en afgesproken het gesprek de komende weken voort te zetten.

Samenwerkende partijen

De stuurgroep Verbinding A8-A9 bestaat uit de verantwoordelijke portefeuillehouder van de Vervoerregio Amsterdam, de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Beverwijk en Velsen en wordt voorgezeten door de gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Verder zijn vertegenwoordigers van OCW en Rijkswaterstaat aanwezig als adviserend lid. De 2 laatstgenoemde organisaties zijn geen bestuurlijk partner en zijn dan ook geen ondertekenaar van de wijzigingsovereenkomst.

De wethouder van de gemeente Heemskerk heeft zich teruggetrokken uit de stuurgroep. Heemskerk is nog wel aangesloten bij de ambtelijke werkgroepen van het project.