Vergunning Wet op Natuurbescherming verleend aan Circuit Zandvoort

(28 oktober 2019)

De provincie Noord-Holland heeft vergunning op grond van de Wet op Natuurbescherming verleend aan het Circuit Zandvoort.

Het Circuit Zandvoort heeft de aanvraag voor de vergunning Wet natuurbescherming op 26 september 2019 ingediend.

De aanvraag gaat onder andere over realisatie (tijdelijke) tribunes, grondverzet, asfaltverharding, aanleg tunnel en verbreden, versterken en aanleg van paden. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft de aanvraag in behandeling genomen.

De vergunning is op 25 oktober 2019 verleend. De vergunning heeft betrekking op het in gebruik hebben van Circuit Park Zandvoort en het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van een aantal aanpassingen op en rond het terrein van inclusief wijzigingen voor onder meer het evenement Formula 1 Dutch Grand Prix.