Verzoeken tot schorsing ontheffing verstoren rugstreeppad en zandhagedis afgewezen

(29 oktober 2019)

De rechtbank heeft de verzoeken van verschillende natuur- en milieuorganisaties om de door de Gedeputeerde Staten Noord-Holland verleende ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) te schorsen, afgewezen.

Gedeputeerde Staten Noord-Holland (GS) hebben voor de periode van 23 augustus 2019 tot en met 30 april 2020 ontheffing verleend aan de exploitant van het circuitpark in Zandvoort. De ontheffing gaat over het opzettelijk mogen verstoren van de rugstreeppad en zandhagedis. Ook is ontheffing verleend voor het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rugstreeppad en zandhagedis. De ontheffing betreft werkzaamheden op verschillende locaties op het circuitpark Zandvoort.

De natuur- en milieuorganisaties (verzoekers) hebben bij GS bezwaar gemaakt tegen de verleende ontheffing. In afwachting op de beslissing op hun bezwaar hebben zij de rechtbank in een voorlopige voorziening procedure verzocht om de verleende ontheffing te schorsen. De rechtbank heeft de verzoeken van verschillende natuur- en milieuorganisaties om de door de Gedeputeerde Staten Noord-Holland verleende ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) te schorsen, afgewezen.

Meer informatie op de website van de rechtbank.

Uitgelicht