Herstelwerkzaamheden oever Bloklaan (N403) vanaf 30 september

(26 september 2019)

De oeverconstructie aan de noordzijde van de Bloklaan (N403) in de gemeente Wijdemeren is tussen hectometerpaal 2.4 en 2.5 aan het wegspoelen. Daarom start aannemer VolkerInfra maandag 30 september met het herstellen van de oever.

Oever langs Bloklaan (N403)

Deze oever maakt deel uit van de Loenderveense Plas (drinkwatervoorziening) die weer deel uitmaakt van de Oostelijke Vechtplassen. Binnen het plangebied vindt op meerdere delen uitspoeling van de oever plaats door de golfslag vanuit de plassen. Hierdoor komt de constructie en veiligheid van de Bloklaan (N403) in gevaar. Gelijktijdig met deze werkzaamheden wordt een lang gekoesterde wens van het hoogheemraadschap ingevuld. Er wordt namelijk het eerste stuk natuurvriendelijke oever, inclusief rietsoorten, aangeplant (in plaats van de huidige 'harde' waterkering langs de Loenderveense plas). Hier kan dan de flora en fauna dankbaar gebruik van maken.

Hinder

De werkzaamheden worden van maandag 30 september tot en met vrijdag 18 oktober op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur uitgevoerd. Het verkeer wordt met een om-en-om-regeling langs de werkzaamheden geleid. Het verkeer kan hierdoor enige vertraging oplopen.