Noord-Holland: € 1,45 miljoen voor structurele verbetering spoor naar Zandvoort

(12 september 2019)

Het spoor naar Zandvoort wordt geschikt gemaakt voor maximaal 10 treinen per uur. Hiermee wordt de capaciteit en de kwaliteit van deze lijn structureel verbeterd, een van de ambities uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’. Van de totale kosten van € 7 miljoen neemt de provincie Noord-Holland € 1,45 miljoen voor haar rekening.

Gedeputeerde Staten leggen dat vandaag per brief aan Provinciale Staten voor.

De provincie stelt € 1,45 miljoen beschikbaar voor het spoor naar Zandvoort

In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken (pdf, 5MB) van de provincie Noord-Holland staat dat de coalitie de bereikbaarheid van de kust van Zuid-Kennemerland en daarmee ook de stranden van Zandvoort graag wil verbeteren, bij voorkeur met openbaar vervoer. Gedeputeerde Bereikbaarheid, Adnan Tekin: “Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de regio in vervulling. De provincie Noord-Holland draagt daar graag aan bij.” 

Het spoor tussen Haarlem en Zandvoort wordt voorzien van een betere stroomvoorziening en er komen extra perrons. De wens om in de zomer het aantal ritten op te voeren van 4 naar minimaal 6 per uur bestaat al langer en staat los van de komst van de Formule 1. De komst van de Formule 1 heeft hierbij wel als vliegwiel gefungeerd. De betere stroomvoorziening maakt het ook mogelijk dat het aantal treinritten kan worden opgevoerd naar maximaal 10 treinen per uur bij grootschalige evenementen zoals de Formule 1.

Voor het complete maatregelenpakket trekken de gezamenlijk partijen € 7 miljoen uit. De samenwerkende partijen zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Zandvoort, de Gemeenschappelijke regeling Zuid Kennemerland, NS/ProRail, Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland.