Sybilla Dekker voorgedragen als voorzitter van Ribbius Peletier Penning

(25 september 2019)

De voorzitter van het presidium, commissaris van de Koning Arthur van Dijk, draagt Sybilla Dekker voor als voorzitter van de jury van de Ribbius Peletier Penning.

Minister van Staat, Sybilla Dekker volgt Ankie Broekers-Knol op die na haar aantreden als staatsecretaris van Justitie en Veiligheid haar nevenfuncties neerlegde.

Sybilla Dekker

Sybilla Dekker is oud-minister van VROM en zette zich - naast haar verschillende bestuurs- en toezichtfuncties – al vele jaren in om de positie van vrouwen te verbeteren. Zo was zij onder meer voorzitter van Vrouwennetwerk Nederland en van Talent naar de Top.

Nieuwe juryleden

De jury van de Ribbius Peletier Penning bestaat uit personen uit verschillende sectoren van de maatschappij zoals het openbaar bestuur, het zakenleven, de journalistiek en de wetenschap. Naast Sybilla Dekker draagt de commissaris van de Koning ook Rina van Rooij voor als nieuw vast jurylid. Rina van Rooij is voormalig Statenlid van de PvdA.

Devika Partiman won als eerste de penning voor haar verdiensten als oprichter en voorzitter van Stichting Stem op een vrouw en neemt gedurende 1 jaar zitting in de jury. Verder zijn op dit moment de volgende mensen al lid van de jury: onderneemster Elske Doets en hoofddocent Politicologie aan de UvA, Liza Mügge.

Provinciale Staten nemen tijdens komende Statenvergadering op maandag 30 september 2019 een besluit over de voordracht van de nieuwe voorzitter en het nieuwe vaste lid van de jury.

Over de Ribbius Peletier Penning

De ‘Ribbius Peletier Penning’ wordt gedurende 5 jaar uitgereikt aan een vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Ribbius Peletier was de eerste vrouwelijke bestuurder van Noord-Holland. Zij was lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 5 juni 1946 tot 1 juli 1958. Daarnaast was zij onder andere het eerste vrouwelijke lid van de Raad van State, van 1 juli 1958 tot 1 augustus 1966.

De Provinciale Staten van Noord-Holland besloten de penning naar haar te vernoemen, omdat zij door haar politiek-maatschappelijke carrière een groot voorbeeld is voor hedendaagse vrouwelijke politici. Zo maakte zij zich zeer verdienstelijk voor de scholing van arbeidersvrouwen en financierde zij in dat kader grotendeels zelf de stichting van het vormingsinstituut “De Born”.