Extra tijd voor indienen zienswijze provinciale omgevingsverordening

(01 april 2020)

De provincie geeft gemeenten en andere partijen vanwege de coronacrisis 6 weken langer de tijd om hun zienswijze in te dienen over de ontwerp Omgevingsverordening NH2020.

Verzoeken tot uitstel

Diverse gemeenten en omgevingsdiensten hebben door de effecten van de coronacrisis moeite hun zienswijze op tijd in te dienen. De ontwerp omgevingsverordening is met een intensief participatietraject tot stand gekomen. Ook in de laatste fase van dit proces vindt de provincie de inbreng van betrokkenen van belang.

Gemeenten en andere partijen krijgen 6 weken langer de tijd om hun reacties voor te bereiden. Dit geeft gemeenten ook de tijd een manier te vinden om de verordening met hun raad te bespreken.

Cees Loggen, gedeputeerde provincie Noord-Holland: “We hopen met de verlenging van 6 weken een goede balans te hebben gevonden tussen de wensen van partijen die meer tijd nodig hebben en de partijen die wachten op de duidelijkheid die de inwerkingtreding van de Omgevingsverordening geeft voor specifieke projecten.”

Definitieve vaststelling waarschijnlijk in oktober

De definitieve Omgevingsverordening NH2020 zou voor de zomervakantie aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Dat verschuift nu waarschijnlijk naar oktober 2020. De exacte planning is afhankelijk van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is nu nog gepland op 1 januari 2021.