MIT-regeling open voor MKB-bedrijven

(10 april 2020)

Ondernemers in Noord-Holland die aan het begin staan van een innovatietraject kunnen nu een subsidie aanvragen. In 2020 stellen provincie en Rijk hiervoor 6 miljoen euro beschikbaar. De provincie Noord-Holland beoordeelt de aanvragen expliciet op duurzaamheid.

De MIT-regeling (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) is één van de regelingen waarmee de provincie Noord-Holland het midden- en kleinbedrijf ondersteunt. De regeling is bedoeld voor Noord-Hollandse MKB-ondernemers die op zoek zijn naar financiering in de beginfase van hun project.  

Een ondernemer aan het werk

De provincie wil de verduurzaming van de economie versnellen en ondersteunt en stimuleert daarom duurzame innovatie. In 2020 is er voor de MIT 3 miljoen euro gereserveerd. Het Rijk verdubbelt deze provinciale bijdrage. Dit betekent dat er in totaal 6 miljoen euro beschikbaar is.  

De MIT-regeling wordt in 2020 voor de volgende topsectoren opgesteld: Agri & Food, Biobased, Chemie, Creatieve Industrie, Life Sciences en Health, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Water.

Regelingen

De regeling is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland. Ondernemers kunnen tot en met 10 september 2020 een aanvraag indienen. 

Ondernemers kunnen ook gebruikmaken van Investeringsgereedprogramma PIM, het versnellingsprogramma GO! –NH en het Innovatiefonds Noord-Holland. In een latere fase komen zij mogelijk ook in aanmerking voor ondersteuning van het Participatiefonds Duurzame Energie Noord-Holland (PDENH)