Onderzoek blauwewaterstoffabriek in Den Helder

(14 april 2020)

De komst van een blauwewaterstoffabriek in Den Helder is een stap dichterbij. Er komt een onderzoek om de haalbaarheid ervan in kaart te brengen.

Betrokken overheden en marktpartijen hebben dat afgesproken in een zogeheten intentieovereenkomst Blauwe waterstof Den Helder. Blauwe waterstof is een schonere energiebron doordat de CO2 die vrijkomt bij de productie wordt afgevangen en opgeslagen.

In de Omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland wordt Den Helder als een belangrijke aanjager voor de energietransitie gepositioneerd. Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: "Noord-Holland zit midden in de energietransitie. Dat is een gigantische operatie voor heel Nederland. We moeten op een andere manier aan onze energie komen om de klimaatdoelstellingen te halen. Ik ben blij dat we met deze verschillende partijen gaan kijken naar de haalbaarheid van een blauwe waterstoffabriek in Den Helder. Het is een mooi voorbeeld van de kansen die de energietransitie biedt."

Een windturbine op zee
(Foto: Tapani Hellman, Pixabay)

Belangrijke rol voor havens

De intentieovereenkomst voor een mogelijke waterstoffabriek in Den Helder is ondertekend door de provincie Noord-Holland, NAM, Gasunie, GasTerra, Port of Den Helder, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, gemeente Den Helder en New Energy Coalition. Zij hebben met elkaar afgesproken een eerste verkenning uit te voeren naar de haalbaarheid van de aanleg van een grootschalige waterstoffabriek in Den Helder.
De havens van Den Helder, Amsterdam en Groningen hebben een belangrijke rol te spelen in het aan land brengen van groene energie vanaf de windparken op zee. Waterstof gaat daarbij een grote rol spelen. Om die toekomstige taak kracht bij te zetten zijn ook deze 3 havens een samenwerkingsverband aangegaan onder de noemer Hydroports.