Pop-up kunstbunker centrum Castricum

(20 april 2020)

Onder voorbehoud komt er in het najaar van 2020, gedurende een maand, een pop-up kunstbunker in het centrum van Castricum.

Huis van Hilde voert dit project uit in samenwerking met de ‘Stuurgroep Kunstbunker’ uit Castricum.

Artist impression pop-up kunstbunker
(Artist impression pop-up kunstbunker; Huis van Hilde/Davy Akkerman)

Aanleiding hiervoor is de herbestemming van het filmmateriaal van Eye Filmmuseum in de oorspronkelijke kunstbunker en de hoop om deze originele bunker weer opengesteld te krijgen voor publiek.

Filmmateriaal

Vlak achter Huis van Hilde staat in de duinen de ‘kunstbunker’. Deze is in het begin van de Tweede Wereldoorlog als eerste Nederlandse kunstbunker, in opdracht van de gemeente Amsterdam, gebouwd. Veel kunstwerken waren daar het eerste jaar van de oorlog opgeslagen, waaronder de Nachtwacht van Rembrandt. Eind 1941 namen de Duitse bezetters de bunker in gebruik en zijn de kunstwerken elders in Nederland ondergebracht.

Momenteel wordt de bunker gebruikt als opslag van brandbaar filmmateriaal door Eye Filmmuseum in Amsterdam. De kunstbunker wordt gezien als belangrijk Castricums erfgoed, daarom wordt ernaar gestreefd de kunstbunker te behouden en open te stellen voor publiek.

Om deze bijzondere bunker onder de aandacht te brengen, verschijnt er tijdelijk een pop-up kunstbunker in het centrum van Castricum op het Bakkerspleintje. Daar wordt het verhaal van de bunker verteld en aandacht gevraagd voor het initiatief om de bunker voor het publiek open te stellen.

Maand van de geschiedenis

Door de coronacrisis is nog niet duidelijk wanneer de pop-up kunstbunker in het centrum komt. De hoop is tijdens de maand van de geschiedenis, in oktober 2020.
 
Stichting Kist is opdrachtgever voor het project van de pop-up kunstbunker. Het Huis van Hilde voert dit uit in samenwerking met diverse partners waaronder de Stuurgroep Kunstbunker Castricum en de volgende samenwerkingspartners: gemeente Castricum, Archeologisch centrum Huis van Hilde, PWN, Werkgroep Oud-Castricum, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Castricum en WOII-publicist John Heideman.

Vrijwilligers

Het Huis van Hilde zoekt vrijwilligers die kunnen helpen het project uit te voeren. Zoals voor de opbouw en later de afbraak. Ook worden vrijwilligers gevraagd die tijdens de openstelling bezoekers van de kunstbunker ontvangen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de projectleider van het project, Joanne Koeleman via e-mail, joannekoeleman@hotmail.com.