Stuurgroep Verbinding A8-A9 vergadert digitaal

(22 april 2020)

Op donderdag 16 april 2020 vergaderden de leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9 met elkaar.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus werd online vergaderd. De vergadering werd voorgezeten door de nieuwe gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit, Jeroen Olthof.

De stuurgroep besprak de gevolgen die de coronacrisis ook onvermijdelijk heeft op het project Verbinding A8-A9. Verder kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

Samenwerkingsovereenkomst

Eind 2019 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen verlengd. De provincie, de Vervoerregio en de gemeente Zaanstad ondertekenden toen de overeenkomst. De overige gemeenten wilden het verlengen van de samenwerking eerst voorleggen aan hun gemeenteraden. Inmiddels hebben de gemeenteraden van de gemeenten Velsen en Uitgeest hierover een positief besluit genomen. En eerder deze maand stemden de colleges van B&W van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk ook in met verlenging van de samenwerking. Zij leggen dit voorstel na de zomer voor aan hun gemeenteraden.

Voortgang landschapsplan

Er wordt een landschapsplan opgesteld waarin wordt onderzocht hoe het landschap van de Stelling van Amsterdam hersteld en versterkt kan worden. Vervolgens wordt de Verbinding A8-A9 in dit landschap ingepast. De leden van de stuurgroep werden bijgepraat over de stand van zaken van het onderzoek, onder andere werd de optie om de weg verdiept of in een tunnel aan te leggen nader toegelicht.

Participatie leefbaarheid Krommenie

Er loopt een apart onderzoek naar het op korte termijn verbeteren van de leefbaarheid rond de N203 in Krommenie. Hiervoor is de inbreng van bewoners en belanghebbenden van groot belang. Eind maart zou daarom een participatietraject starten. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus werd de geplande bijeenkomst echter afgelast. De stuurgroep sprak met elkaar over andere mogelijkheden voor de invulling van het participatietraject. Bewoners worden via de website van de Verbinding A8-A9 op de hoogte gehouden.

Samenstelling stuurgroep Verbinding A8-A9

De stuurgroep Verbinding A8-A9 bestaat uit de verantwoordelijke portefeuillehouder van de Vervoerregio Amsterdam, de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen en wordt voorgezeten door de gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Verder zijn vertegenwoordigers van OCW en Rijkswaterstaat aanwezig als adviserend lid.