Uitwisseling geurgegevens eNose-netwerk Tata Steel en provincie

(22 april 2020)

De provincie Noord-Holland en Tata Steel starten een pilot om gegevens uit te wisselen uit de verschillende elektronische neuzen (eNoses) die in de omgeving staan.

Dit helpt bij het opsporen van de waarschijnlijke bronnen, zodat maatregelen genomen kunnen worden om geuroverlast te voorkomen.

eNose

Een eNose (elektronische neus) is een compact meetinstrument uitgerust met sensoren dat veranderingen in de luchtsamenstelling signaleert. De eNoses helpen bij het verzamelen van informatie over de effecten van geur in de omgeving.

Pilot van 1 jaar

De provincie en Tata Steel gaan de gegevens van een deel van hun eigen netwerken voor een periode van 1 jaar met elkaar delen. Het doel is om nog meer inzicht te krijgen in geuren en de bronnen die overlast kunnen veroorzaken rondom het bedrijfsterrein van Tata Steel en langs het Noordzeekanaal in de regio IJmond. Ook wordt gekeken welke oplossingen mogelijk zijn om de geuroverlast aan te pakken. De pilot start op 1 mei 2020.

Rapportage

De gegevens uit de geurneuzen worden maandelijks verzameld en bijgehouden, inclusief een overzicht van klachten. De uitkomsten worden 3-maandelijks in een werkgroep besproken. Daarvan komt zowel een technisch rapport als een publieksversie. Deze worden op de website van de provincie gepubliceerd.

eNose-netwerken

De provincie Noord-Holland heeft een netwerk van circa 60 eNoses in de omgeving van het Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal. Voor deze pilot huurt de provincie 11 extra eNoses in de IJmondregio. Het eNose-netwerk van de provincie wordt beheerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Tata Steel beschikt over een eigen netwerk van 28 eNoses die zowel op als buiten het terrein staan.