Update: Versterking Markermeerdijken kan doorgaan

(22 april 2020)

De versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam kan doorgaan. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State in een bodemprocedure.

De uitspraak toont aan dat Gedeputeerde Staten er goed aan hebben gedaan het plan goed te keuren en dat alle overwegingen goed onderbouwd zijn. De vergunningen om te mogen starten met de dijkversterking zijn terecht verleend. Verschillende partijen hebben op verschillende onderwerpen bezwaar gemaakt tegen de plannen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft deze bezwaren ongegrond verklaard.

De Markermeerdijken zijn onderdeel van de Zuiderzeedijken die het achterland al eeuwen beschermen tegen de voormalige Zuiderzee en het huidige Markermeer. De dijkversterking is nodig omdat ruim 30 kilometer van de dijken niet meer aan de normen voor waterveiligheid voldoet. De dijken beschermen zo'n 1,2 miljoen inwoners van Noord-Holland.

Werk aan de dijk kan door

De provincie Noord-Holland en Alliantie Markermeerdijken zijn blij met de duidelijkheid die de uitspraak geeft. De Alliantie heeft zich hier lang op voorbereid en staat klaar om de dijken te versterken en de waterveiligheid in het gebied op orde te brengen. Op sommige plaatsen langs de dijk zijn al enige tijd voorbereidende werkzaamheden aan de gang. Deze werkzaamheden gaan door zoals gepland. Nu er ook groen licht is om het versterken van de dijk zelf te starten, wordt ook dat werk opgestart.

Vanaf nu zal het werk op veel plekken zichtbaar en merkbaar zijn. Daar zijn provincie en Alliantie zich terdege van bewust. Het is dan ook belangrijk om de uitvoering voor iedereen, bewoners, ondernemers en recreanten, zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Lees de volledige uitspraak en het persbericht van de Raad van State de website van de Raad van State.