Weggebruikers tevreden over provinciale wegen

(03 april 2020)

Maar liefst 88% van de automobilisten is tevreden tot zeer tevreden over de provinciale wegen in Nederland. Dat blijkt uit het tweejaarlijks wegbelevingsonderzoek dat Platform WOW (wegbeheerders voor wegbeheerders) in 2019 uitvoerde onder bijna 10.000 Nederlandse automobilisten.

In 2015 gaf 77% van de ondervraagde automobilisten aan (zeer) tevreden te zijn over de provinciale wegen. In 2017 was dat 87%. De tevredenheid is sinds het begin van de metingen in 2013 zowel voor de provincies, als voor gemeenten en Rijkswaterstaat (RWS) als wegbeheerder, fors toegenomen.

verkeer op provinciale wegen

Resultaten

De belangrijkste sterke punten van de provinciale wegen zijn volgens de weggebruikers de kwaliteit en het onderhoud van de wegen. Daarnaast scoort het zicht op wegen bij alle provincies hoog in vergelijking met de andere wegbeheerders in dit onderzoek (gemeenten en Rijkswaterstaat). In Noord-Holland wordt de staat van het wegdek van de provinciale wegen hoog gewaardeerd ten opzichte van andere provincies. Er zijn ook verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren komen. Voor de provincies is doorstroming en verkeersinformatie bij werkzaamheden een punt van verbetering. In vergelijking met de resultaten uit 2017 zijn deze punten echter wel erg verbeterd, met een toegenomen tevredenheid van 12% op doorstroming en 10% op verkeersinformatie bij werkzaamheden. 

Verkeersinformatie bij werkzaamheden

Weggebruikers op alle Nederlandse wegen zijn tevredener over de informatievoorziening dan 2 jaar eerder. Informatiebronnen die het meest gebruikt én het hoogst gewaardeerd worden zijn de (bewegwijzerings)borden langs de weg. Tijdens de rit worden ook apps steeds meer gebruikt om actuele verkeersinformatie te verkrijgen.

Acties uit het wegbelevingsonderzoek

Naar aanleiding van het wegbelevingsonderzoek wordt gekeken welke acties de wegbeheerders kunnen oppakken om de tevredenheid nog verder te verhogen.

Meer informatie

Het hele onderzoeksrapport is op de website van platform WOW te vinden.