Asfaltwerkzaamheden Hoornse Jaagweg/Parallelweg (N247) Oosthuizen: 11 t/m 14 augustus

(10 augustus 2020)

De provincie Noord-Holland verricht van dinsdag 11 augustus tot en met vrijdag 14 augustus 2020 werkzaamheden aan de Hoornse Jaagweg/Parallelweg (N247) bij Oosthuizen.

Er vinden asfaltboringen plaats, om de staat van het asfalt en de fundering in kaart te brengen.

Om en om-regeling

Van 11 augustus tot en met 14 augustus wordt het verkeer tussen 07.00 en 16.00 uur om en om langs het werkvak geleid. Bussen krijgen voorrang op het overige verkeer. Provincie en gebiedsaannemer stellen alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn te volgen via www.gebiedscontractmiddennoord.nl.