Denk mee over biodiversiteit, voedsel, recreatie en toerisme

(12 augustus 2020)

De provincie werkt op dit moment aan 3 visies: op het gebied van voedsel, biodiversiteit en recreatie & toerisme. Zo wil de provincie de vitaliteit van het landelijk gebied versterken. We willen graag weten hoe u over deze onderwerpen denkt. Geef daarom uw ideeën aan ons door.

U kunt uw ideeën en suggesties op de volgende manieren indienen:

  1. Door een enquête in te vullen. U kunt per enquête meerdere formulieren invullen door na verzenden terug te keren naar onderstaande links:
  2. De interactieve kaart invullen als u een locatiegebonden idee heeft
  3. Een reactie sturen via e-mail: VitaalLandelijkGebied@noord-holland.nl 

Stuur uw reactie in voor 1 oktober 2020.

Online gesprekstafels

De afgelopen weken waren ook de eerste online gesprekstafels over de Opgave Vitaal Landelijk Gebied . Experts en maatschappelijke organisaties voerden samen met de provincie Noord-Holland aan virtuele tafels levendige discussies. Dat leverde veel waardevolle suggesties op voor het opstellen van de 3 visies. Met die visies wil de provincie Noord-Holland de vitaliteit van het landelijk gebied versterken. Om dit te bereiken is niet alleen een goede samenwerking met de partners belangrijk, maar ook afstemming tussen de verschillende provinciale beleidsvelden. 

Aan meerdere tafels is het belang benadrukt om de visies in samenhang op te stellen. In de gesprekken komt naar voren dat gezamenlijk optrekken, het in samenhang bekijken van de opgaven en de mogelijke oplossingen cruciaal is voor een effectieve aanpak van het landelijk gebied in Noord-Holland. Voorkomen moet worden dat verschillende initiatieven in 1 gebied starten, zonder dat er afstemming is geweest of gekeken naar de meerwaarde van een gezamenlijke aanpak.

Als gevolg van de coronacrisis moest de consultatiefase worden omgebouwd tot een online versie van de gesprekstafels. Deze online gesprekstafels lopen door tot en met september, daarna begint de fase van verwerking van alle reacties en suggesties en het opstellen van de conceptvisies.