Gunningsfase project Bereikbaarheid Waterland N247

(14 augustus 2020)

De provincie Noord-Holland heeft de aanbesteding voor een aannemer afgerond.

De combinatie KWS - Van Hattum en Blankevoort, beide Koninklijke VolkerWessels-ondernemingen, gaan het project N247 Bereikbaarheid Waterland uitvoeren.

De projectteams van de provincie en KWS plannen kennismakingsgesprekken in. Ook start een periode van voorbereiding. Gedurende deze periode werkt de aannemer onder meer haar ontwerpen verder uit tot een definitief ontwerp en vervolgens een uitvoeringsontwerp.

Naar verwachting start de aannemer medio 2021 met de eerste werkzaamheden in de omgeving van de N247, maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van de planning en fasering van de aannemer.

Kruispunt N247-Katwoude

 

 

Uitgelicht

Over het project

Omwonenden en verkeersdeelnemers hebben behoefte aan een bereikbaar Waterland. In diverse deelprojecten aan de N235, N247 en de N517 zorgen samenwerkende overheden ervoor dat de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid verbeteren. Voorwaardelijk is dat de leefbaarheid en de natuur er niet op achteruitgaan.

Het verbeteren van de bereikbaarheid van Waterland is een te grote opgave om in 1 keer aan te pakken. Daarom is de totale opgave verdeeld over meerdere deelprojecten:

  • N235 (gereed)
  • Inrichting rijbaan N247 (gereed)
  • N517 (in uitvoering)
  • N247 (in voorbereiding)
  • Onderdoorgang Broek in Waterland (studie)

Op dit moment is de reistijd (vooral in de spits) voor automobilisten en busreizigers in de regio Waterland zeer onbetrouwbaar. De reistijd varieert van 15 minuten tot wel meer dan een uur. Een aantal gerichte maatregelen moet de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de regio Waterland op de provinciale wegen verbeteren voor autoverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer.

De onbetrouwbare reistijd komt door de verkeersafwikkeling op kruispunten waar het openbaar vervoer kruist met het autoverkeer. Door de wachtende auto’s wordt de toegang op de kruispunten voor het busvervoer versperd en hopen bussen zich op voor de verkeerslichten. Bovendien is door de huidige indeling van de wegen bijna geen groei van het aantal bussen mogelijk. Dit leidt weer tot capaciteitsproblemen in het openbaar vervoer. Daarnaast zijn er regelmatig ongevallen op de N235 en de N247, onder meer door files en te hoge snelheden buiten de spits.

De provincie wil voor elk type vervoer een eigen baan creëren, kruispunten verbeteren en het OV toegankelijker maken. Op deze manier wordt de N247 maximaal benut. Het netwerk blijft onder druk staan, maar met deze maatregelen wordt de problematiek verlicht.