Weekend- en nachtafsluitingen Koningin Máximalaan – Legmeerdijk september 2020

(28 augustus 2020)

De provincie Noord-Holland voert van 2 september tot en maart 2021 werkzaamheden uit aan het kruispunt Koningin Máximalaan - Legmeerdijk. Om dit te kunnen doen is de kruising 2 weekenden voor het wegverkeer afgesloten.

De werkzaamheden zijn onderdeel van de aanleg van een nieuwe, vrijliggende busbaan tussen Haarlemmermeer en Uithoorn. De provincie Noord-Holland richt de kruising Koningin Maximálaan met de Legmeerdijk opnieuw in en legt een nieuwe fietstunnel aan onder de Legmeerdijk.

Toekomstbeeld

Afsluitingen kruispunt Koningin Máximalaan - Poelweg

Van woensdagavond 2 september tot donderdag 3 september en van donderdag 3 tot vrijdag 4 september 2020 is de kruising N196-Poelweg tussen 20.00 en 5.00 uur afgesloten. 

Weekendafsluitingen kruising Burgemeester Kasteleinweg - Legmeerdijk

Van vrijdagavond 4 september 21.00 uur tot en met maandagochtend 7 september 4.00 uur is het kruispunt afgesloten voor alle vormen van verkeer. Dezelfde weekendafsluiting geldt vanaf vrijdag 11 tot en met maandag 14 september. Na de weekendafsluitingen is de wegindeling tussen de Zwarteweg en de Legmeerdijk definitief.

Omleiding wegverkeer

Doorgaand verkeer rijdt bij Uithoorn en Hoofddorp via de N201. Bestemmingsverkeer van en naar Aalsmeer rijdt via de Zwarteweg, Molenvlietweg en de Middenweg richting de N201. 

Gevolgen voor fietsverkeer

Vanwege de aanleg van de fietstunnel bij de Legmeerdijk volgen fietsers een langdurige omleiding. De openstelling van de fietstunnel is naar verwachting in maart 2021. 

Het project HOVASZ

De nieuwe HOV-verbinding is een van de schakels in het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan wordt de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Máximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een aanzienlijke verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer. HOVASZ wordt naar verwachting eind 2021 in gebruik genomen.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Actuele informatie over de werkzaamheden is te vinden op HOVASZ.nl of via de Facebookpagina.