Gooi en Vechtstreek schatrijke archeologiegebieden

(01 december 2020)

In de nieuwe editie van het archeologiemagazine SCHATRIJK worden de archeologische schatten uit de Gooi en Vechtstreek uitgelicht en gevierd.

Gedeputeerde Zita Pels van Noord-Holland biedt de ‘archeoglossy’ Schatrijk aan de gemeenten, inwoners en ondernemers van het Gooi en de Vechtstreek aan.
Bekijk de video van het aanbieden van SCHATRIJK door gedeputeerde Zita Pels

Centraal staan de prachtige voorwerpen die onze voorouders gebruikten, en de sporen die zij nalieten in het landschap. Mysterieuze grafheuvels, rijke buitenplaatsen, slepende oorlogen en zelfs een vervalsingsaffaire komen voorbij. Maar ook de plaats van archeologie in het heden. Hoe pas je kennis uit archeologisch onderzoek toe bij nieuwbouw en landschapsinrichting? 

SCHATRIJK is het archeologiemagazine van het Steunpunt Monumenten en Archeologie van de provincie Noord-Holland. Het zet in elke editie een of twee provinciale archeologiegebieden in Noord-Holland in de schijnwerpers. Gedeputeerde Zita Pels onthult SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek in een filmpje, en biedt deze ‘archeoglossy’ aan de gemeenten, inwoners en ondernemers van het Gooi en de Vechtstreek aan. SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek is online te lezen via de website van het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland.

Inspiratiebron

SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek brengt de archeologische rijkdom van de regio op aantrekkelijke wijze onder de aandacht. Artikelen en interviews bieden informatie voor iedereen die meer wil weten over het verleden. Tegelijk dient het blad als inspiratiebron voor het gebruik van archeologie in educatieve projecten, kunstwerken, bouwprojecten of de inrichting van een gebied. De provincie Noord-Holland stimuleert gemeenten om beter gebruik te maken van de kansen die archeologie en erfgoed bieden voor het versterken van hun identiteit en bekendheid.

Het magazine staat ook stil bij het belang van archeologie en de omgang met erfgoed. Het verleden, heden en toekomst zijn met elkaar verweven. “De vroegere bewoners van het Gooi en de Vechtstreek kregen te maken met ontwikkelingen en thema’s waar wij ook mee te maken hebben”, aldus gedeputeerde Zita Pels in het voorwoord.

Online te lezen

Gedeputeerde Pels heeft SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek digitaal aangeboden aan de regio. Wethouders van de betrokken gemeenten, Blaricum, Gooise Meren, Laren, Huizen, Hilversum en Wijdemeren, hebben het archeologiemagazine in ontvangst genomen. SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek is online te lezen de website van het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland. Op de website zijn ook de digitale overhandiging door Zita Pels, en de reacties van de wethouders te bekijken. 

Het magazine zal vanaf medio januari in gedrukte vorm verkrijgbaar zijn bij het provinciaal archeologiecentrum Huis van Hilde in Castricum en kost € 2,-. Wanneer de omstandigheden rond COVID-19 dit toelaten, zal het ook verkrijgbaar zijn bij erfgoedinstellingen in de regio. 

Eerder verschenen SCHATRIJK Wieringen, SCHATRIJK Waterland, SCHATRIJK Noordelijk Duingebied en SCHATRIJK Zuidelijk Duingebied.