Nieuw wandelnetwerk Zuid-Kennemerland in de steigers

(04 december 2020)

Het gloednieuwe Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland staat in de steigers.

Er komt een 586 kilometer lang netwerk dat bestaande ommetjes en langere wandeltrajecten verbindt tot één groot wandelgebied. Het loopt van Zandvoort tot de westkant van Amsterdam en van Haarlem tot Nieuw-Vennep. 

Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland sluit aan op omringende wandelnetwerken van onder andere Midden-Kennemerland, Amsterdam Amstelland en Duin- en Bollenstreek. Er komen 405 keuzepunten, 9 kilometer nieuw te ontwikkelen boerenlandpaden en 8 Toeristische Overstappunten. Deze TOP’s zijn opvallend groenblauwe informatiezuilen waarop fiets-, wandel- en vaarroutes in de omgeving vermeld staan. 

Voordat wandelaars kunnen genieten van dit nieuwe wandelnetwerk moet er nog veel gebeuren. Het schetsontwerp van alle wandelroutes moet worden omgezet naar een definitief ontwerp. Recreatie Noord-Holland bereidt daarna de aanbesteding van de herinrichting voor, waarna een aannemer in het najaar van 2021 start met de inrichting van het wandelnetwerk. Nieuwe routemarkeringen en keuzepuntpalen van wandelnetwerk Noord-Holland vervangen dan de bestaande markeringen in de gebieden van de 4 natuurbeheerders, inclusief het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Tot die tijd kunnen wandelaars gebruik blijven maken van de huidige wandelroutes met de bijbehorende routemarkeringen.

Financiering

Recreatie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het uitgestrekte wandelgebied. De totale kosten voor het wandelnetwerk Zuid-Kennemerland bedragen zo’n € 617.000. De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat de recreatiemogelijkheden in Noord-Holland goed worden benut en financiert  € 341.000 van de realisatiekosten van het netwerk, inclusief Toeristische Overstappunten (TOP’s). De gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort, Bloemendaal, Velsen en Heemstede betalen samen de overige kosten: € 276.000.
                                                                   
Meer informatie over het wandelnetwerk Noord-Holland op www.wandelnetwerknoordholland.nl.