Nog 14 dagen voor aanvraag subsidie natuur- en landschapsbeheer

(18 december 2020)

Tot en met 31 december kunt u subsidie aanvragen voor natuur- en landschapsbeheer (SVNL-N). De subsidie helpt om de waardevolle natuur- en cultuurlandschappen in de provincie te behouden en ontwikkelen. Welke natuur in aanmerking komt, staat in het Natuurbeheerplan 2021.

De provincie heeft een rol in het bepalen welk soort natuur waar ontstaat. De uitvoering en het beheer daarvan is juist weer in handen van allerlei andere partijen. Van terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten, Noord-Hollands landschap, Staatsbosbeheer en gemeenten tot agrarische collectieven, natuurverenigingen en bevlogen particulieren. Om hen te helpen, heeft de provincie een aantal subsidiemogelijkheden voor inrichting en beheer van die natuur. 

Beheer 

De subsidie werkt aan de hand van het Natuurbeheerplan 2021. Deze is eind november door Provinciale Staten vastgesteld. Het plan beschrijft waar voor welke soorten natuur subsidie kan worden aangevraagd. Op de beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan is te zien wat de ‘beheerwaardige’ natuur- en landschapswaarden zijn die voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Beheerder krijgen daarvoor een vaste vergoeding per hectare. Er zijn ook toeslagen mogelijk, bijvoorbeeld bij inzet van schaapskuddes, openstelling en toezicht houden.

Kijk voor alle regels en de wijze van aanvragen op het Subsidieloket op onze website.
 

Uitgelicht