Provincie Noord-Holland ondertekent Charter Diversiteit

(17 december 2020)

Gedeputeerde Zita Pels ondertekent namens de provincie Noord-Holland het Charter Diversiteit. In het Charter staat omschreven waar de provincie de komende tijd actief mee aan de slag gaat om tot meer diversiteit en inclusie te komen in haar organisatie. De aanpak bestaat uit 2 uitdagingen: het meten van het effect van de acties die ondernomen worden, en meer bewustwording onder de medewerkers van de provincie.

In het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’ staat omschreven dat de organisatie een afspiegeling wil zijn van de samenleving. Zita Pels: “Het is ontzettend belangrijk dat iedereen zich bij de provincie erkend voelt, jong en oud, met en zonder fysieke beperking, ongeacht je culturele achtergrond en van welke seksuele geaardheid of genderidentiteit dan ook. Bovendien is het voor het goed uitvoeren van onze taken belangrijk dat we optimaal gebruik maken van de diversiteit van talenten en vermogens op de arbeidsmarkt.”

Om de effectiviteit van het diversiteitsbeleid te kunnen vergroten start de provincie met een nulmeting om zo het effect van de inzet van de acties gericht op diversiteit en exclusiviteit te monitoren en waar nodig bij te sturen. Om meer bewustzijn te creëren worden er workshops, lezingen en trainingen op het gebied van diversiteit en inclusie georganiseerd voor medewerkers. Zo wil de provincie de kans op het (onbewust) maken van keuzes die tot discriminatie leiden, verkleinen.

Het Charter Diversiteit van de stichting Diversiteit in bedrijf, stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer, ondersteunt bij de aanpak en geeft toegang tot verschillende netwerken ten behoeve van het uitwisselen van kennis en ervaringen. Inmiddels hebben meer dan 10.000 organisaties in Nederland getekend. 

Zita Pels

Uitgelicht