Succesvol grondwaterbeheer in ’t Gooi gaat komende 10 jaar door

(09 december 2020)

In ‘t Gooi wordt al sinds 2011 gewerkt aan de aanpak en het beheer van grootschalige grondwaterverontreinigingen die zich diep onder de grond kunnen verspreiden.

Om het beheer ook in de toekomst goed te regelen is het huidige convenant met 10 jaar verlengd. Het convenant is een samenwerking tussen 6 gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven, een waterschap en de provincie. 

Deze partijen werken al 10 jaar samen en hebben (financieel) bijgedragen om langdurige uitvoering mogelijk te maken in het gebiedsgericht grondwaterbeheer. Inmiddels is voldoende budget opgebouwd door bijdragen van de samenwerkende partijen en afkoopbijdragen van eigenaren van verontreinigde locaties. Hierdoor kan het beheer de komende 30 jaar doorgaan.

Grondwaterverontreiniging in ’t Gooi

Op verschillende plekken in ‘t Gooi zijn grond- en grondwaterverontreinigingen aanwezig. Dit komt vaak door industriële activiteiten in het verleden. Door de zandige ondergrond in deze regio verspreiden de verontreinigingen zich relatief eenvoudig en zijn zij in het diepe grondwater terecht gekomen. In ’t Gooi zorgen de partijen er samen voor dat verontreinigd grondwater zich niet verspreid naar een drinkwatergebied, zwemplek of natuurgebied. Deze animatie laat zien hoe dat werkt. Als het nodig is, wordt de bovengrond gesaneerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld op plekken waar gebouwd gaat worden. Zodat toekomstige bewoners er veilig kunnen wonen. De komende 10 jaar is de uitvoering gericht op het monitoren en beheren van de grondwaterpluimen en de aanpak hiervan. Ook in de toekomst kunnen nieuw ontdekte grondwaterverontreinigingen worden toegevoegd aan het gebiedsgericht grondwaterbeheer ‘t Gooi.  

Samenwerkende partijen

Provincie Noord-Holland ontwikkelde de afgelopen 10 jaar samen met de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren, drinkwaterbedrijven Vitens en PWN en het Waterschap AGV deze gebiedsgerichte en kosteneffectieve aanpak. Voor meer informatie kijk op de website van Grondwater Beheer 't Gooi. Of bekijk deze aflevering van Jouw Noord-Holland.