Bomenkap N245 tussen Alkmaar en Noord-Scharwoude

(24 februari 2020)

De provincie Noord-Holland snoeit en kapt bomen op de N245 (Schagerweg/ Provincialeweg) tussen de Laan van Darmstadt in Alkmaar en de Wagenweg in Noord-Scharwoude. Er worden 33 bomen gekapt.

Aan de N245 worden vanaf 25 februari zieke bomen gekapt.

Uit inspectie blijkt dat deze bomen ziek zijn of een gevaar voor de verkeersveiligheid vormen. De werkzaamheden vinden plaats van 25 februari tot en met 13 maart 2020 tussen 9.00 en 15.00 uur. Voor het verkeer is 1 rijstrook minder beschikbaar en er geldt een snelheidsbeperking. 

Planning werkzaamheden

De provincie start op 25 februari met het snoeien en kappen van bomen langs de N245 aan de kant van Noord-Scharwoude, buiten de bebouwde kom. Voor het deel binnen de bebouwde kom is een omgevingsvergunning nodig. Zodra deze vergunning op 26 februari verkregen is worden de werkzaamheden richting de bouwende kom van Alkmaar voortgezet.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via de website van Gebiedscontract Midden-Noord of Twitter (@ProvincieNH).