Herplant Markerwaardweg (N240) bij Medemblik

(12 februari 2020)

De provincie Noord-Holland herplant bomen en struiken aan de provinciale Markerwaardweg van 19 februari tot en met 27 maart 2020.

Ruim 200 bomen en meer dan 1.300 heesters en struiken worden geplant. Ook zaait de provincie de bermen opnieuw in.

De herbeplanting gebeurt in 2 fasen, nog vóór de start van het broedseizoen:

  • Van 19 februari tot en met 20 maart vindt herbeplanting plaats van hectometerpaal 22.3 – 23.3
  • Van 2 maart tot en met 27 maart vindt herbeplanting plaats van hectometerpaal 23.4 – 24.9

Rijbanen blijven open

Het werk is op werkdagen overdag tussen 7.00 en 17.00 uur. De rijbanen blijven in beide richtingen open. Om het werk veilig uit te voeren is er een afzetting naast de bermwerkzaamheden waar het verkeer langs wordt geleid via verkeersbegeleiders.

De maximumsnelheid voor het verkeer wordt teruggebracht naar 50 kilometer per uur. Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging van maximaal 5 minuten. Vanzelfsprekend geldt dat alleen gewerkt wordt als de weersomstandigheden dat toelaten.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt provincie Noord-Holland, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.gebiedscontractmiddennoord.nl of Twitter (@ProvincieNH).