Omvaarroute via Boerenverdrietsluis en Zeedoksluis haalbaar

(03 februari 2020)

De Koopvaardersschutsluis wordt vóór 1 april 2023 gerenoveerd en moet daarvoor ongeveer 9 maanden worden afgesloten.

Om de doorgang van het scheepvaartverkeer in het Noordhollandsch Kanaal tijdens de renovatie te garanderen, is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een omvaarroute via de Boerenverdrietsluis en Zeedoksluis. Hieruit blijkt dat de omvaarroute haalbaar is. De provincie Noord-Holland en gemeente Den Helder besluiten in het eerste kwartaal van 2020 of de omvaarroute daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

Een bacterie tast de stalen damwanden van de Koopvaardersschutsluis aan waardoor gaten ontstaan. Het staal van de damwanden en sluisdeuren wordt als het ware langzaam ‘opgegeten’. Een renovatie van de Koopvaardersschutsluis is daarom noodzakelijk. Het is de enige sluis in de Kop van Noord-Holland met een doorgang naar zee. Daardoor zijn extra maatregelen nodig tijdens de stremming om de doorgang van het scheepvaart mogelijk te maken vanaf de Waddenzee naar het Noordhollandsch Kanaal en andersom.

Voorkeur omgevingspartijen

De impact op de omgeving is groot. Daarom zijn betrokkenen vanaf het eerste moment gevraagd om mee te denken over een alternatieve omvaarroute tijdens de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis. De omvaarroute via de Boerenverdrietsluis en Zeedoksluis had voor een meerderheid van de omgevingspartijen de voorkeur.

Haalbaarheidsonderzoek

Ingenieursbureau Sweco heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland een groot aantal onderzoeken uitgevoerd om de haalbaarheid van de omvaarroute te kunnen bepalen. In de onderzoeken zijn verschillende onderwerpen meegenomen zoals de impact van de omvaarroute op het wegverkeer, de technische haalbaarheid van de omvaarroute en de hinder van de omvaarroute voor de omgeving. Uit de resultaten blijkt dat de omvaarroute haalbaar is.

Vervolg

Het haalbaarheidsonderzoek biedt informatie voor de vervolgstappen. Er wordt een aantal voorwaarden genoemd die verder worden onderzocht en waarvoor oplossingen moeten worden gevonden. Hierbij wordt de omgeving intensief betrokken.

Meer informatie

Met vragen over het haalbaarheidsonderzoek, de omvaarroute en/of de geplande renovatie kunt u bellen naar het Servicepunt provincie Noord-Holland via 0800 - 0200 600 (gratis) of een email sturen via servicepunt@noord-holland.nl.

Naast het gehele haalbaarheidsonderzoek is ook een factsheet beschikbaar met de belangrijkste conclusies uit het onderzoek. Beide documenten staan ook de projectpagina Renovatie Koopvaardersschutsluis.

Boerenverdrietsluis
Boerenverdrietsluis Den Helder