Onderzoek Liniedijken

(12 februari 2020)

De afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Holland zich samen met partners ingespannen om de forten te beschermen en een nieuwe bestemming te geven. Herstel van het specifieke Stellinglandschap en de dijken was tot nu toe nog geen speerpunt.

In de eerste helft van 2020 laat de provincie Noord-Holland daarom onderzoek doen door Natuurlijke Zaken naar:

 • De herstelbehoefte van de Liniedijken van de Stelling van Amsterdam.
 • De mogelijke verbetering van de recreatieve en educatieve mogelijkheden van deze Liniedijken.

Financiering onderzoek Liniedijken

Dit onderzoek is input voor de inzet van financiële middelen uit het Landschapsfonds voor herstel van deze Liniedijken c.q. voor de verbetering van de recreatieve en educatieve mogelijkheden van deze dijken. Het Landschapsfonds is een fonds ter grootte van € 10,2 miljoen dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben ingesteld voor onder meer herstelmaatregelen aan het landschap in Noord-Holland.

Geniedijk in de Haarlemmermeer
Geniedijk Haarlemmermeer

Wat zijn liniedijken?

Liniedijken zijn speciaal voor de Stelling van Amsterdam aangelegde dijken en kades. Het doel van deze dijken was om het inundatiewater tegen te houden. Ook konden wapens achter deze dijken worden opgesteld. De dijken hebben vaak een specifieke beplanting, zoals knotwilgen voor de camouflage.
 
In de Stelling zijn er 10 van deze specifiek voor militaire doeleinden aangelegde verbindingswallen:

 1. Liniewal in de Starnmeerpolder (Slaperdijk)
 2. Liniewal beoosten Fort bij Veldhuis
 3. Liniewal Aagtendijk-Zuidwijkermeer
 4. Liniewal bewesten Spaarndam
 5. Liniewal Liebrug-Liede en nevenbatterij
 6. Liniewal door de Haarlemmermeerpolder (Geniedijk)
 7. Liniedijk Kudelstaart-Uithoorn
 8. Inundatiekade van de Nauernasche Vaart tot aan den Dam
 9. Wal den Dam tot Fort bij Veldhuis
 10. Liniewal Geindijk-Nigtevecht