Oud-commissaris Jos van Kemenade overleden

(20 februari 2020)

Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en medewerkers van de provincie Noord-Holland hebben met droefheid kennis genomen van het overlijden op 19 februari 2020 van oud-commissaris van de Koningin, prof. dr. Jos van Kemenade.

Jos van Kemenade was van 1992 tot 2002 commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland. Een functie die hij met verve heeft vervuld.

Het provinciebestuur heeft grote waardering voor de bijdragen die Jos van Kemenade vanuit diverse functies heeft geleverd aan het openbaar bestuur in het algemeen en de ontwikkeling van de provincie Noord-Holland in het bijzonder.

Van Kemenade heeft zich hard gemaakt voor de versterking van de bestuurlijke samenwerking binnen onze provincie. Mede dankzij zijn inspanningen zijn voor bestuurlijk complexe vraagstukken, bijvoorbeeld rond de toenmalige Regionale Samenwerking Amsterdam, bestuurlijke kaders tot stand gekomen.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk: "Jos van Kemenade was een erudiet en geëngageerd politicus met een grote staat van dienst als bestuurder. Hij heeft op indrukwekkende wijze, in woord, geschrift, en zeker ook in daad, bijgedragen aan de verhoging van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Als commissaris van de Koningin heeft hij de bestuurlijke samenwerking binnen onze provincie, met name ook met Amsterdam, verdiept. Daar plukken we in de Metropoolregio Amsterdam nog dagelijks de vruchten van."

Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en medewerkers van de provincie Noord-Holland wensen zijn kinderen en allen die hem dierbaar zijn veel kracht en sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

Van Kemenade
(Van Kemenade bij de uitreiking van de 'prof. dr. J.A. van Kemenade-prijs' in 2008)