Uitspraak Raad van State Markermeerdijken uitgesteld

(28 februari 2020)

De Raad van State stelt opnieuw zijn uitspraak uit in de bodemprocedure tegen de aanpak van de dijkversterking van de Markermeerdijken. De nieuwe uitsteltermijn loopt tot woensdag 15 april 2020.

Markermeerdijken

De Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam beschermen 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen overstromingen. Uit een keuring van de dijken bleek dat grote delen van de Markermeerdijken niet voldoen aan de huidige veiligheidsnormen tegen overstromingen. Daarom worden deze dijken versterkt.  

Op 29 en 30 oktober 2019 diende de bodemprocedure bij de Raad van State, waarin de beroepen van 8 partijen tegen de aanpak van de dijkversterking zijn behandeld. De Raad van State neemt over het algemeen een termijn van 6 weken in acht voor een uitspraak. Begin december en medio januari ontvingen alle partijen een brief dat deze termijn met 6 weken werd verlengd. 

Op 26 februari 2020 heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State laten weten dat de termijn opnieuw wordt verlengd met 6 weken. Uitspraken in bodemprocedures worden gedaan op een woensdag. De nieuwe uitsteltermijn loopt in principe tot woensdag 15 april 2020, maar het is niet met zekerheid te zeggen dat de uitspraak dan ook komt. De Raad van State kan al eerder een besluit nemen, maar er kan na deze termijn ook weer uitstel komen.
 
Lees voor meer informatie over de procedure het artikel in de digitale nieuwsbrief van de Alliantie Markermeerdijken.