Voorbereiden tijdelijke calamiteitenroute

(06 februari 2020)

Tijdens de bouw van de spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg fungeert de route Liebergerweg-Mussenstraat-tijdelijke overweg-Oude Amersfoortseweg-Compagnieweg en Zeevaertweg als calamiteitenroute voor nood- en hulpdiensten.

Ook fietsers en voetgangers maken gebruik van deze route om het spoor over te steken. 

Afronding straatwerk rondom tijdelijks overweg

Het straatwerk rondom de tijdelijke overweg is klaar. Komende dagen plaatsen we lichtmasten en bebording en voorzien we de weg van de juiste belijning. Tussen woensdag 19 en vrijdag 28 februari zullen we op de Oude Amersfoortseweg, Compagnieweg en Zeevaertweg de verkeersdrempels en –plateaus verwijderen. Dit is nodig om de route geschikt te maken als calamiteitenroute. 

Haaks parkeren 

Na overleg met de direct aanwonenden leggen we haakse parkeerplaatsen aan op de Mussenstraat in de groenstrook tegenover de woningen. Deze werkzaamheden staan gepland in de week van 10 februari en van maandag 24 februari tot en met vrijdag 6 maart. In diezelfde periode vervangen we ook de klinkerstrook in de rijweg door nieuw asfalt. Het vernieuwen van het voetpad aan de zijde van de woningen voeren we pas uit nadat het werk op de Oosterengweg gereed is. Dan wordt ook de rijweg voorzien van een nieuwe toplaag.