Werkzaamheden verkeerslichteninstallatie Delftlaan (N208) Haarlem

(12 februari 2020)

De provincie Noord-Holland verricht werkzaamheden aan de verkeerslichteninstallatie aan de Delftlaan (N208) in Haarlem van 17 februari tot en met 13 maart 2020.

Zebrapad

Voorbereiding geluidshulp voor blinden en slechtzienden

Het gaat om de voorbereiding en uiteindelijke installatie van zogenaamde ‘rateltikkers’ bij de voetgangersoversteken. Een rateltikker is een geluidshulp voor blinden en slechtzienden die de kleuren van het verkeerslicht niet kunnen onderscheiden.

Enig oponthoud mogelijk in avond en nacht

Het werk gebeurt op werkdagen van 17 februari tot en met 13 maart, in de avonden en nachten tussen 20.00 en 5.00 uur. Om weggebruikers zo min mogelijk te hinderen zijn er overdag geen werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden in de avonden en nachten wordt de verkeersregelinstallatie buiten werking gesteld. De toegangswegen naar de kruising Delftlaan worden elk versmald tot 1 rijstrook. Het verkeer wordt ’s avonds en ’s nachts begeleid door verkeersregelaars. Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging van ongeveer 5 tot 10 minuten.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt provincie Noord-Holland, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.gebiedscontractkennemerland.nl of Twitter (@ProvincieNH).