Werkzaamheden verkeerslichteninstallatie Delftlaan (N208) Haarlem starten later

(19 februari 2020)

De provincie Noord-Holland verricht werkzaamheden aan de verkeerslichteninstallatie aan de Delftlaan (N208) in Haarlem vanaf de tweede week van maart 2020.

Eerder meldde de provincie dat de werkzaamheden op 17 februari zouden starten, maar door omstandigheden is enig uitstel nodig.

Voorbereiding geluidshulp voor blinden en slechtzienden

Het gaat om de voorbereiding en uiteindelijke installatie van zogenaamde ‘rateltikkers’ bij de voetgangersoversteken. Een rateltikker is een geluidshulp voor blinden en slechtzienden die de kleuren van het verkeerslicht niet kunnen onderscheiden.

’s Avonds en ’s nachts enig oponthoud mogelijk

De werkzaamheden starten vanaf de tweede week van maart, op werkdagen in de avonden en nachten tussen 20.00 en 5.00 uur. Om weggebruikers zo min mogelijk te hinderen wordt overdag niet gewerkt.

Tijdens de avonden en nachten is de verkeersregelinstallatie buiten werking. De toegangswegen naar de kruising Delftlaan worden elk versmald tot 1 rijstrook. Het verkeer wordt ’s avonds en ’s nachts begeleid door verkeersregelaars. Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging van circa 5 tot 10 minuten.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via www.gebiedscontractkennemerland.nl of Twitter (@ProvincieNH).