"Dwing burgemeesters niet in positie van sheriff, scheidsrechter of speelbal"

(09 januari 2020)

Vertrouwen van de bevolking in de overheid is een hoeksteen van ons politieke stelsel en democratie. Ondanks dat Nederlanders grosso modo vertrouwen in de overheid hebben, is het nodig dat aandacht aan het vertrouwen blijft worden besteed.

Dit zegt de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, in zijn nieuwjaartoespraak.

Commissaris van de Koning

De commissaris van de Koning wil vertrouwen dit jaar als leidend motto hanteren bij zijn activiteiten zoals bezoeken aan gemeenten.

Vertrouwen speelt op allerlei terreinen een rol, met name op plekken en momenten waar burgers direct in aanraking komen met de overheid. Denk aan de problemen bij de belastingdienst, wachtlijsten in de zorg, tekorten bij leraren en politie, de stikstofproblematiek.

Burgemeesters zijn zich zeer bewust van het belang van vertrouwen. Arthur van Dijk benadrukt dat aan hen ruimte en vertrouwen moet worden geboden zodat zij hun verbindende rol in de gemeenschap kunnen vervullen. Maar het vertrouwen mag niet afnemen door burgemeesters in de positie te dwingen van sheriff, scheidsrechter of speelbal.

Lees de gehele nieuwjaarstoespraak.