Groot onderhoud sluisbrug Purmerend duurt langer

(22 januari 2020)

De werkzaamheden aan de sluisbrug bij Purmerend duren langer dan voorzien. Op 10 februari plaats de aannemer het val terug en uiterlijk vrijdag 14 februari is de brug weer bereikbaar voor al het verkeer.

Begin november 2019 is de provincie gestart met het groot onderhoud van de Sluisbrug Purmerend. Sinds maandag 13 januari is de sluisbrug afgesloten voor automobilisten, fietsers en voetgangers. 

Veiligheid kost extra tijd

De aannemer heeft extra tijd nodig om de brug weer veilig en betrouwbaar te maken. Na verwijdering van het val - ook wel brugklep genoemd - is geconstateerd dat er meer reparaties moeten worden uitgevoerd. Met dit grote onderhoud wordt de brug flink opgeknapt. De installatie van de brug wordt vernieuwd, het val wordt helemaal nagekeken en ook wordt de brug voorzien van nieuw asfalt. 

Hinder

Uiteraard streeft de provincie ernaar de (geluids)hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken. Tijdens de afsluiting voor het wegverkeer wordt het verkeer via borden omgeleid over de Jaagweg, Aziëlaan en Laan der Continenten. Fietsers en voetgangers kunnen de borden volgen voor een omleiding over de Melkwegbrug.