Jong talent adviseert de provincie

(21 januari 2020)

Een interactief sportpark om een gezonde leefstijl te bevorderen. Met dat idee wonnen de leerlingen van Spring High uit Amsterdam de Provinciestrijd 2020.

Jongeren pitchen hun idee

Zij overtuigden de jury met de pitch van hun idee. Ze werken dit concept verder uit en presenteren het resultaat later dit jaar weer aan Statenleden.

Scholieren adviseren provincie

Door bijna 60 scholieren is op 17 januari 2020 druk gewerkt aan 3 casussen:

  • Hoe kunnen mensen gezonder en duurzamer leven?
  • Hoe betrek je jongeren actief bij de provincie?
  • Hoe stimuleer je veilig gedrag in het verkeer?

Jongeren van 3 scholen stapten op het provinciehuis in de rol van adviseur van de provincie. Vooraf kregen zij op school een training in debatteren. Ze onderzochten de vraagstukken en pitchten daarna hun creatieve ideeën voor een jury van Statenleden bestaande uit Martijn Bolkestein, Klaas-Jeroen Terwal, Lars Voskuil en commissaris van de Koning Arthur van Dijk. 

Ideeën van andere scholen

Leerlingen van scholengemeenschap De Dijk uit Medemblik kwamen met het idee om scholieren bewuster maken van de risico’s in het verkeer via de campagne ‘#Let eens op’. Bijvoorbeeld door familieleden van verkeersslachtoffers te vragen om hun verhalen te vertellen aan scholieren. Ook hadden zij het idee om ribbels langs fietspaden te plaatsen en het geven van een opfriscursus verkeer voor middelbare scholieren. De leerlingen van de Bredero Mavo uit Amsterdam presenteerden ideeën over jongerenparticipatie. Bijvoorbeeld door jongeren via social media in contact te brengen met politici.

Politiek gaat over ons allemaal

Omdat politiek over ons allemaal gaat nodigen Provinciale Staten geregeld jongeren uit op het provinciehuis. Bijvoorbeeld voor ‘Het provinciespel’ en het Scholierenprogramma ‘Baas van Noord-Holland’.

Nationaal Jeugddebat

Uit de deelnemende klassen aan de Provinciestrijd 2020 zijn 12 jongeren geselecteerd die mogen deelnemen aan het 25e Nationaal Jeugddebat. Samen met jongeren uit andere provincie gaan ze dan in debat met Kamerleden, staatssecretarissen en ministers.