Kapwerkzaamheden A.C. de Graafweg (N241)

(30 januari 2020)

De provincie Noord-Holland voert van 10 tot en met 17 februari kapwerkzaamheden uit langs de A.C. de Graafweg (N241) tussen Verlaat en Wognum.

Het verkeer moet rekening houden met enige verkeershinder. Tijdens de werkzaamheden wordt het autoverkeer over één rijstrook geleid met een rijdende afzetting. Voor (brom)fietsers geldt enkele dagen een omleidingsroute.

Langs de gehele A.C. de Graafweg staan aan beide kanten bomen. Sommige van deze bomen vormen een gevaar voor de verkeersveiligheid en de omgeving, omdat ze dicht op de weg staan of ziek zijn. De provincie treft daarnaast voorbereidingen voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg. De weg wordt breder, waardoor de bomen weggehaald moeten worden.

Locatie bomen

De kapwerkzaamheden van 250 bomen vinden plaats ten westen en oosten van Opmeer langs de N241; vanaf de kruising met Verlaat tot aan Opmeer en vanaf de S-bocht bij de Tramweg tot aan de rotonde bij de Nieuweweg in Wognum. De provincie zoekt samen met de gemeente Opmeer nog naar oplossingen voor het kappen van bomen aan de N241 in Opmeer zelf, die weg moeten voor de herinrichting van de weg. In Opmeer en ten oosten van Opmeer tot aan de S-bocht worden nu alleen 15 zieke bomen gekapt.

Herplanten en hergebruik van de gekapte bomen

De provincie compenseert de gekapte bomen met het planten van nieuwe bomen, zoveel mogelijk langs de N241, op een veilige afstand van de weg. In overleg met de betrokken gemeenten kijkt de provincie naar locaties voor het herplanten van bomen. De aannemer die de bomen kapt, geeft de gekapte bomen een goede herbestemming en gebruikt ze als beschoeiing voor de oevers langs de N244.

S-bocht Wognum, N241

Herinrichting A.C. de Graafweg

De A.C. de Graafweg (N241) nadert het einde van haar levensduur. Het is een 12 kilometer lange, vrij smalle, weg met veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten. De weg staat bekend als gevaarlijk, omdat de weg smal is en niet meer voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Met de herinrichting wil de provincie de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming op de A.C. de Graafweg garanderen. In totaal worden voor de herinrichting van de weg ongeveer 650 bomen gekapt; de overige 400 bomen worden naar verwachting in 2021 gekapt.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis), of per mail: n241acdegraafweg@noord-holland.nl.