Ontwikkeling stationsgebied gestart met graffitikunstwerk

(16 januari 2020)

Met het onthullen van het graffitikunstwerk ‘Heerhugowaard hogerop’ is donderdag 16 januari de ontwikkeling van het stationsgebied Heerhugowaard gestart.

Gedeputeerde Cees Loggen en wethouder Monique Stam-de Nijs onthullen het graffitikunstwerk van Dennis Oudhuis

Met het vallen van het doek toonden wethouder Monique Stam-de Nijs, van de gemeente Heerhugowaard en gedeputeerde Cees Loggen, van de provincie Noord-Holland, het graffitikunstwerk van kunstenaar Dennis Oudhuis aan de genodigden. De komende 5 jaar wordt stationsgebied Heerhugowaard omgetoverd tot een modern OV-knooppunt. Een beter bereikbaar, aantrekkelijker en veiliger stationsgebied is dan het resultaat. Om dat te bereiken wordt de openbare ruimte rondom het station opnieuw ingericht en komt er meer ruimte voor groen en fiets- en wandelpaden. Doorgaand verkeer op het Stationsplein wordt geweerd, de Gildestraat wordt verder ontwikkeld en de doorstroming van en naar de N242 wordt aangepakt.

Het graffitikunstwerk laat de verbeteringen in het gebied, de mooiere uitstraling en de hoogte van de gebouwen zien. De naam ‘Heerhugowaard hogerop’ verwijst naar het op een hoger niveau tillen van het stationsgebied. De gemeente Heerhugowaard werkt hiervoor samen met partijen als provincie Noord-Holland, ProRail en NS. De provincie Noord-Holland draagt een bedrag van € 5,7 miljoen bij.

Het graffitikunstwerk van kunstenaar Dennis Oudhuis

Wethouder Monique Stam: “Voor de ontwikkeling van het gebied is een goede bereikbaarheid en een aantrekkelijke publieke ruimte onontbeerlijk. Ik ben heel blij dat met de bijdrage van de provincie de openbare ruimte kan worden aangepakt en allerhande voorzieningen worden gerealiseerd. Het gebied krijgt daarmee een uitstraling die hoort bij een modern OV-knooppunt.  Naar verwachting starten de voorbereidingen voor de bestemmingsplanwijziging voor de zomer.. De ontwerpuitwerking van de spooronderdoorgang Zuidtangent die belangrijk is voor bereikbaarheid, is daar een onderdeel van. Als gemeente hebben we daarvoor onze eigen financiële middelen gereserveerd.”

Gedeputeerde Cees Loggen, provincie Noord-Holland: ”De gemeente Heerhugowaard heeft de plannen voor het stationsgebied voortvarend uitgewerkt in intensieve samenwerking met de provincie, NS, ProRail en bewoners. Dit heeft geleid tot mooie en ambitieuze plannen. Met nieuwe woningen en voorzieningen krijgt het station een bovenregionale functie en past daarmee goed binnen het OV-knooppuntenbeleid van de provincie Noord-Holland. Samen met de NS, ProRail en de gemeenten veranderen we stationsgebieden tot aantrekkelijke locaties om te wonen, te werken en te verblijven.”

Meer informatie op: http://www.stationsgebiedheerhugowaard.nl/stationsgebiedheerhugowaard