Positieve uitspraak Raad van State PIP Inpassingsplan N247 Monnickendam

(22 januari 2020)

De Raad van State deed op woensdag 22 januari 2020 uitspraak in het proces PIP Inpassingsplan N247 en bepaalde dat er geen belemmeringen meer zijn voor uitvoering van de werkzaamheden aan de N247.

Dit betekent dat alle noodzakelijke maatregelen waartegen bezwaren waren ingediend binnen het gekaderde gebied, de PIP, voldoende waarborgen geven. Deze uitspraak geldt voor het kruispunt N247-Bernhardlaan te Monnickendam (gemeente Waterland), die voor deze procedure van belang was. 

Maatregelen

De maatregelen betreffen een aansluiting van de weg Monnickenmeer en de weg Overleek op de rijbaan N247, een verlenging van de uitvoegstrook ten noorden van de bestaande kruising voor links afslaande motorvoertuigen vanuit het noorden in de richting van Monnickendam en een strook voor links afslaande bussen vanuit het noorden in de richting van Monnickendam. 

Met het Inpassingsplan N247 wil de provincie de doorstroming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor autoverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer op en langs de N247 verbeteren. De provincie is verheugd met deze uitspraak, zodat het project nu een volgende stap kan zetten.