Provincie scherpt veiligheid op afstand bediende bruggen aan

(24 januari 2020)

De provincie Noord-Holland sluit 32 bruggen en sluizen aan op de bediencentrale in Heerhugowaard. Om de bediening van de bruggen aan strikte eisen te laten voldoen waardoor ze veilig op afstand kunnen worden bediend wil de provincie zo’n € 9,5 miljoen extra investeren.

De provincie gaat de veiligheid van op afstand bedienbare bruggen aanscherpen.

Door de bediening van de bruggen vanuit 1 punt te organiseren, is het openstellen van bruggen beter op elkaar afgestemd voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer. Hiermee stimuleert de provincie Noord-Holland de doorstroming van het vervoer over water. De provincie heeft inmiddels 4 bruggen op de centrale aangesloten en verwacht voor de zomer van 2020 nog 7 bruggen te kunnen aansluiten.

Planning

Gedeputeerde Staten leggen het voorstel voor de extra investering van zo’n € 9,5 miljoen aan Provinciale Staten voor. Zij nemen hierover in de loop van 2020 een beslissing. Bij een positief besluit gaat de provincie verder met de aansluiting van de overige bruggen en sluizen. De verwachting is dat alle 32 bruggen en sluizen in 2023 zijn aangesloten op de bediencentrale. 12 bruggen en sluizen die voor 2027 worden vernieuwd of vervangen worden tijdens de werkzaamheden ook gekoppeld aan de bediencentrale.

Veiligheidseisen

Alle bruggen die zijn en worden aangesloten voldoen aan strikte veiligheidseisen. Deze eisen zijn in de loop van de tijd steeds verder aangescherpt. Daarnaast hebben er (technologische) ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo zijn er veranderingen bij sensoren, camerasystemen, opleidingen voor bedienaren en data-analyse.