Stand van zaken gebiedsgerichte aanpak Noord-Holland

(20 januari 2020)

Noord-Holland werkt momenteel de gebiedsgerichte aanpak uit.

Na de startbijeenkomst van december wordt nu onder andere noodzakelijke data over de gebieden Laag Holland, Oostelijke Vechtplassen/Naardermeer en de duinen verzameld.

Pas als we deze informatie hebben, kunnen we met alle belanghebbenden in de regio om tafel om het stikstofprobleem aan te pakken. Naar verwachting worden de eerste regietafels in april georganiseerd.
Vanuit al bestaande projecten, zoals het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en projecten rondom bodemdaling, voeren provinciemedewerkers al gesprekken met partijen in deze regio’s. In de gebiedsgerichte aanpak krijgen al deze opgaven ook een plek.