Start verduurzaming sportsector

(23 januari 2020)

Gedeputeerde Zita Pels heeft namens de provincie Noord-Holland op 23 januari de Routekaart Verduurzaming Sport getekend. In deze Routekaart staat hoe de sportsector de ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk wil brengen. De provincie wil hier een bijdrage aan leveren.

Pels: “Wij beschouwen de Routekaart als een startschot voor ons nieuwe beleid en een signaal naar Noord-Hollandse gemeenten en sportorganisaties om samen de verduurzaming van de sport echt op te pakken. Wij zijn dan ook blij de Routekaart vandaag te ondertekenen.”

De provincie gaat zich inzetten om de sportsector te verduurzamen.

De Routekaart Verduurzaming Sport werd getekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, de provincies en het platform ondernemende sportaanbieders. De Routekaart is in overleg met de VNG, sportbonden, commerciële sportaanbieders, leveranciers, innovators en uitvoerders tot stand gekomen.

Verduurzamen voor de sport loont. De terugverdientijd van het vrijwel CO2-neutraal maken van een sportaccommodatie kan in minder dan 10 jaar worden terugverdiend en de lagere maandlasten starten meteen. De kosten van een lening voor het verduurzamen van sportaccommodaties wordt daarnaast goedkoper gemaakt, doordat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een storting van € 4 miljoen doet in het Waarborgfonds Sport.